Usluge

Usluge

Tumačenje vaše HD mape

Tumačenje vaše mape vam daje informaciju o vašoj energiji, načinu funkcionisanja, onome šta su vaše fiksne karakteristika i onome gde ste otvoreni za uticaje drugih, o načinu donošenja odluka, ulozi koju imate na sceni života… da znate kako da navigate svojim morem…

Tumačenje vaše HD mape

Tumačenje vaše mape vam daje informaciju o vašoj energiji, načinu funkcionisanja, onome šta su vaše fiksne karakteristika i onome gde ste otvoreni za uticaje drugih, o načinu donošenja odluka, ulozi koju imate na sceni života… da znate kako da navigate svojim morem…

Coaching sa HD

Razne su metode i pomagala koji nam mogu pomoći da budemo sve bliže sebi. Uz informacije Hd sitema, dobijate podršku krojenu prema onome kakvi ste VI. Nekome je nešto jednostavno da primeni, zato što mu je prirodno, ima kapacitet s kojim računa, a nekome je to isto veoma teško. Ceo svoj put traženja sam prešla, pre svega zato što su mi savetnici, najčešće govorili: nemoj da budeš tolliko osetljiva, ili emotivna, ili…. A ja sam upravo to, ne mogu takva da ne budem, mogu samo da dobijem podršku kako da s tim dođem do mudrosti. Isto kad bi nekome ko je brz ko munja rekli budi spor! Dakle, podržati vas takve kakvi ste, da budete najsjajniji vi.

Coaching sa HD

Razne su metode i pomagala koji nam mogu pomoći da budemo sve bliže sebi. Uz informacije Hd sitema, dobijate podršku krojenu prema onome kakvi ste VI. Nekome je nešto jednostavno da primeni, zato što mu je prirodno, ima kapacitet s kojim računa, a nekome je to isto veoma teško. Ceo svoj put traženja sam prešla, pre svega zato što su mi savetnici, najčešće govorili: nemoj da budeš tolliko osetljiva, ili emotivna, ili…. A ja sam upravo to, ne mogu takva da ne budem, mogu samo da dobijem podršku kako da s tim dođem do mudrosti. Isto kad bi nekome ko je brz ko munja rekli budi spor! Dakle, podržati vas takve kakvi ste, da budete najsjajniji vi.

Partnerski odnosi

Mi smo stvoreni da imamo relacije s drugima. To je važan deo naših života. Da bismo se razumeli, pre svega, treba da znamo kako mi funkcionišemo, a onda kako funkcionišu drugi. Tek tada možemo shvatiti kako funkcioniše međusobno delovanje naših aura. Menjanje drugog niti je moguće, niti je ok. Uvek je tema: koliko smo mi ok? Samo ako svesno poštujemo različitosti možemo da ostanemo zajedno, a da ne ugrozimo drugog.

Partnerski odnosi

Mi smo stvoreni da imamo relacije s drugima. To je važan deo naših života. Da bismo se razumeli, pre svega, treba da znamo kako mi funkcionišemo, a onda kako funkcionišu drugi. Tek tada možemo shvatiti kako funkcioniše međusobno delovanje naših aura. Menjanje drugog niti je moguće, niti je ok. Uvek je tema: koliko smo mi ok? Samo ako svesno poštujemo različitosti možemo da ostanemo zajedno, a da ne ugrozimo drugog.

“Mi nikad ne možemo zaista znati drugog, niti možemo biti jedan s drugim. Ali možemo potpuno prihvatiti drugog. U tome je prava lepota.”
~RA URU HU
“Mi nikad ne možemo zaista znati drugog, niti možemo biti jedan s drugim.
Ali možemo potpuno prihvatiti drugog. U tome je prava lepota.”
~RA URU HU